סיור לילה במקומות הבילוי

פעילות המתבצעת בשטח הפורענות במוקדי הבילוי בתל אביב ובתחנה המרכזית הישנה ומהווה עדות חיה איך והיכן הכל מתחיל. נפגוש צעירים בעיצומו של בילוי שעלול להסתיים ככותרות בעיתוני הבוקר
איך נראים הצעירים והצעירות בתחילת הבילוי ובסופו וכיצד מתקבלות אצלם ההחלטות החשובות להתנהגות בהמשך הלילה - מי ינהג הלילה? החלטה שאולי תחרוץ את גורלם וגזר דינם.
האם אותם צעירים שהם בעצם "ילדים טובים" יצליחו לחזור הביתה בשלום?
נערוך סיור בתחנה המרכזית הישנה במהלכו ניחשף לחיים ב"חצר האחורית" של מדינת ישראל, ונכיר מספר פרוייקטים הפועלים במקביל, בשיתוף משרד הבריאות, הרווחה והרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול.
מקומות הבילוי אותם נפקוד בסיור הלילה משתנים תדיר ואישורי הכניסה מוסדרים בסמוך לתאריך הסיור ובהתאם לאישורו הסופי במועד הרלוונטי.