תגובות להרצאות וקורסים דיגיטלים

On-line

איציק מירגל, קצין רכב, חברת אוטולוק

"אלה , תודה רבה
הרצאה מאלפת,
אין כמוך..."