תלמיד ח', בית חינוך ירקון

אני רוצה להביע בפנייך את תודתי על ההרצאה.
ההרצה הייתה מאוד מעניינת ומרתקת.
העברת את זה באופן מעניין מאוד.
אני חושב שכל הילדים נהנו והפנימו את מה שהעברת בהרצאה ומקווה שאנשים לא התמכרו לזה.

שוב תודה