הרצאות בזום

zoomlogo

 

 

התקופה שלפנינו מעמידה אותנו בפני אתגרים רבים ושינויים מחשבתיים. 

ב 15.3.20 כשהמדינה נכנסה לסגר והלימודים בוטלו, בוטלו גם כל ההרצאות של עו"ד אלה שוורצמן , מבלי שהייתה לה היכולת לתת מענה לקהלים השונים שהזמינו הרצאות.

לכן, כמחויבת לשינויים העתידיים לבוא , הקדישה את כל זמנה  לפתח ולהתאים את המפגשים הפרונטאליים למפגשים היברידיים.

כך, הפכו הרצאות ה ZOOM של עו"ד אלה שוורצמן להרצאות אטרקטיביות לכלל הקהלים.

תלמידי בתי הספר יכולים כעת להשתתף בהרצאות ה ZOOM, כאשר כל תלמיד צופה בנפרד כשהוא בביתו, מהמחשב או מהטלפון הנייד שלו, או לחילופין לכל הכיתה / הקפסולה, כשכל כיתה מלווה על ידי מורה במהלך ההרצאה.

חברות וארגונים, כחלק מהרצאות בטיחות שנתיות, או במסגרת הרצאת העשרה לעובדים במהלך יום העבודה או בערב כשהעובדים בביתם עם המשפחות שלהם.

וכן גם תנועות נוער וחוגי הבית השונים, כל גוף שמזמין הרצאת zoom.

המפגשים הינם אינטראקטיביים, נוצר שיתוף פעולה עם הצופה ע"י שאלת שאלות ומתן מענה אישי לעו"ד אלה שוורצמן וסקרים אנונימיים.

הנושאים לבחירתכם, מתוך מאגר ההרצאות.