zoomlogo

הרצאות בזום

    התקופה שלפנינו מעמידה אותנו בפני אתגרים רבים ושינויים מחשבתיים.  ב 15.3.20 כשהמדינה נכנסה לסגר והלימודים בוטלו, בוטלו גם כל ההרצאות של עו"ד אלה שוורצמן , מבלי שהייתה לה היכולת לתת מענה לקהלים השונים שהזמינו הרצאות. לכן, כמחויבת לשינויים העתידיים לבוא , הקדישה את כל זמנה  לפתח ולהתאים את המפגשים הפרונטאליים למפגשים היברידיים. כך, הפכו הרצאות […]

הרצאות בזום Read More »